A PATHFINDER IN THE BIG CITY

Not everyone was born at the same starting line. We don’t get to choose the people we interact with growing up or the neighborhood we were born into. It is as if we develop ourselves within the confines of the community alongside its vices and virtues.
For Kelly Võ – Founder of Dear Our Community, through learning more, doing more, and experiencing more outside of her community, she found that fate no longer determines who she is but it is within her to lead the life that she has charted, to create her own opportunities with endless possibilities.

Follow us on the journey of self-exploration and self-development to truly discover your ability to seek opportunities in the latest episode of our Impact Series – A Pathfinder in the Big City.

Special thanks to the beautiful and talented Kelly Võ and Dear Our Community
____________

Không phải ai cũng sinh ra ở cùng vạch xuất phát. Chúng ta không có quyền chọn những người xung quanh hoặc cộng đồng mà ta sinh ra và lớn lên. Như thể các giá trị, ước mơ, hoài bão và các cơ hội của chúng ta chỉ được gói gọn lại trong một khu phố.

Với chị Kelly Võ – Host của Dear Our Community, qua việc học nhiều hơn, làm nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn, chị đã nhận ra rằng số phận không còn là kẻ quyết định cuộc đời chị nữa. Thay vào đó, chính bản thân chị là người dẫn dắt cuộc sống theo lối đi mà mình vạch ra.
Hãy cùng chúng mình tham gia hành trình tự khám phá và phát triển bản thân để thực sự hiểu được khả năng gặt hái những cơ hội của mình qua tập mới nhất của series Impact – A Pathfinder in the Big City.
Lời cảm ơn chân thành nhất đến với chị Kelly Võ và Dear Our Community

Other Post